Nyugat-nógrádi természettudományos élményközpont
Balassagyarmaton

Projekt azonosító: EFOP-3.3.6-17-2017-00020

Támogatás összege: 199 992 396 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.27.

 

A projektről

Általános célunk a kevésbé fejlett nyugat–nógrádi régióban olyan természettudományokhoz kapcsolódó élménypedagógiai programok és infrastruktúra kialakítása, amely hozzájárul a természettudományos tárgyak népszerűségének növeléséhez, bővíti az informális és nem formális tanulás lehetőségeit. A projekt megvalósulása lehetővé teszi a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztését, a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítését, a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának növekedését. A kialakításra kerülő programcsomag – a figyelem fenntartása érdekében – lehetővé teszi a célcsoport igényeinek, összetételének megfelelő, szükség szerinti változtatást, a szolgáltatás folyamatos megújulását.

A projekt eredmények hasznosulását a köznevelési intézményekkel való szoros együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe illesztése biztosítja. Ennek érdekében az együttműködő köznevelési intézmények pedagógiai programjainak ismeretében olyan foglalkozási tematikák kerülnek kidolgozásra, amelyek biztosítják, az együttműködő intézményekben a megfelelő tantárgyi tanmeneti szintű beépülést. A helyi igények megismeréséhez szükséges egy igényfelmérő kérdőívre alapozott vizsgálat elvégzése. Ennek segítségével, a NAT, a kerettanterv és a pedagógiai programokra támaszkodva valósul meg, hogy megvalósítandó élményalapú programunk megfelelően illeszkedjen az együttműködő partnereink helyi igényeihez.